warning: Creating default object from empty value in /home/icreamsolu/domains/i-creamsolutions.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

สูตรไอศกรีม

เทรนนิ่ง > หลักสูตร B: ธุรกิจไอศกรีมมือใหม่

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อเรา : i-Cream Solutions Co., Ltd
ออฟฟิศ : +66 (0)2 252 9290
แฟกซ์ : +66 (0)2 252 9291
อีเมล : info@i-CreamSolutions.com

รายละเอียด

หลักสูตร B: ธุรกิจไอศกรีมมือใหม่ หลักสูตร การเริ่มต้นสู่การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจไอศกรีมและ เจลาโต้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นเข้าสู่การประกอบกิจการธุรกิจไอศครีม โดยจะแนะนำ วิธีการเริ่มต้นสู่ธุรกิจไอศกรีมด้วยการเลือกรูปแบบโมเดทางธุรกิจที่เหมาะสมในผู้ประกอบการแต่ละท่าน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านไอศกรีมมาก่อน

 

เนื้อหาหลักสูตร:

เทรนนิ่ง > หลักสูตรเซมิเฟรดโด้

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อเรา : i-Cream Solutions Co., Ltd
ออฟฟิศ : +66 (0)2 252 9290
แฟกซ์ : +66 (0)2 252 9291
อีเมล : info@i-CreamSolutions.com

รายละเอียด

หลักสูตรเซมิเฟรดโด้                                                                                                &nb